INTOGRAPHY

Bu yöntem ile çekilmiş ilk fotoğraf örnekleri Paul Sarner’a aittir. II. Dünya Savaşına ait fotoğrafları, günümüz halleriyle birleştirerek dijital bir kolaj oluşturmuştur. Türkiye’de ise bu tekniğin isim sahibi ve ilk temsilcisi olarak, Samsun’dan başlayarak bu fotoğraf tekniğini uyguladım, tekniğin ismini literatüre kazandırmış oldum.
Intography'i Keşfet