Kısaca;

1992 Samsun doğumlu. 2010 yılında Samsun İlkadım Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü bitirdikten sonra, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği okudu. 2013 yılında Erasmus programı ile Siauliai Üniversitesinde Visual Arts & Graphic Design bölümünde eğitim aldı. 2015 yılında ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans programına başladı.

2018 yılında “Genel Eğitim Sınıfındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital İllüstrasyon Gösteriminin Etkililiği” konulu disiplinlerarası deneysel bir tez çalışması yapmıştır.

3,97/4 ortalama ile bitirdiği yüksek lisans eğitimi süresince Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler biriminde Grafik Tasarım alanında görev yapmış ve Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde ders vermiştir.

Yüksek Lisans Tezi ile aynı başlığa sahip bir Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) yazarak üniversitesinden maddi destek almıştır. Ek olarak, literatüre geçmiş olan bir foto-kolaj tekniğine Intography ismini vermiş ve ülkenin çeşitli yerlerinde tekniği uygulamış ve bu teknik ile çektiği fotoğraflardan sergi açmıştır.

 

Sergi / Bildiri / Workshop

2010- TÜRKSOY Karma Resim Sergisi, Ziraat Bankası Sergi Salonu,Samsun

2012- Kişisel Fotoğraf Sergisi, KYK Sergi Salonu, Bolu

2012- Grafik Anasanat Atölye Sergisi, Highway, Bolu

2013- Görsel Sanatlar Sergisi, Karma Sergi, Siauliai Fine Arts Faculty, Litvanya

2013- Kişisel Fotoğraf Sergisi, Siauliai Fine Arts Faculty, Litvanya

2013- Adobe AE Motion Graphic Exhibition, Siauliai Fine Arts Faculty, Litvanya

2014- GIF Tasarımı Yarışması, ShowUsYourType, California, ABD

2014- Karma Fotoğraf Sergisi, Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi, Bolu

2015- Intography Tekniği, Kişisel Sergi, Piazza AVM, Samsun

2015- Intography Tekniği, Ayın Tekniği, Photoworld Dergisi, İstanbul

2016- Intography Tekniği, Poster Bildiri, MadebyArtist, Yunanistan

2017- Grafik Resim, Grafik Tasarım Sergisi, AİBÜ GSF Sergi Salonu, Bolu

2017- Birlikte Çeşitlilik Sergisi, PineloArtGallery, İstanbul

2017- Sözlü Sunum, II. International Academic Research Congress, Alanya

2017- National Geographic Online Katalog, Intography, İstanbul

2017- 36. GMK, Karma Sergi, Grafik Tasarım Afiş Serisi, İstanbul

2017- IV. International Berlin Art & Art Education Symposium Exhibition, Berlin

2018- Intography Tekniği, Ayın Tekniği Portfolyosu, Kontrast Dergi, Ankara

2018- Sözlü Sunum, III. International Academic Research Congress, Alanya

2018- III. INES Karma Resim Serigsi, Lonicera Hotel Sergi Salonu, Alanya

2018- Adobe AE Template Kullanımı Workshop, Bolu MYO Grafik, Bolu

2018- Paper Works Karma Sergi, PineloArtGallery, Metropolitan Müzesi, Japonya

2018- Intography Kişisel Sergi, 14Burda AVM, Bolu

2019- Lisansüstü Öğrenci Sergisi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

2019- Daily Impressions I, Kişisel Sergi İsmet V. Güney Sergi Salonu, KKTC

2019- 16. Uluslararası Bursa Exlibris Yarışması, Sergileme, Bursa

2019- ShowUsYourType, Miami with Duvel, Sergileme, ABD

Görev

Araştırma Görevlisi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Eğitim Durumu

Sanatta Yeterlik / 2018 – … Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enst. Grafik Bölümü

Yüksek Lisans / 2015 – 2018 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğt. Bil. Ens. , Güzel Sanatlar Eğitimi – Resim İş Eğt.

Tez Konusu “Genel Eğitim Sınıfındaki Özel Gereksinimli Öğrencilerin Sosyal Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital İllüstrasyon Gösteriminin Etkililiği ”

Lisans / 2013 Siauliai University, Öğrenci Değişim Programı, Fine Arts Faculity, Graphic Design

Lisans / 2010 – 2014 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğt. Fak. Resim İş Eğitimi ABD – Grafik Tasarım

Lise / 2006 – 2010 Samsun Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi – Resim

Belgeler

Katılım Belgesi 08.2018
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Okuma – Rönesans Programı

Başarı Belgesi 08.2018
Google
Dijital Pazarlamanın Temelleri

Teşekkür Belgesi 05.2018
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adobe After Effects Workshop Düzenleme

Sergi Katılım Belgesi 05.2018
INES
Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi Karma Sergi

Katılım Belgesi . 05.2018
Alındığı KurumINES
AçıklamaKongre Sözlü Sunum

Teşekkür Belgesi 04.2018
Samsun Canik Belediyesi
Grafik Tasarım ve Basılı Medya

Katılım Belgesi 11.2017
MadebyArtist
Selanik Karma Sergi

Katılım Belgesi 11.2017
Made by Artist
Berlin Karma Resim Sergisi

Sience And Culture Without Borders 03.2013
Siauliai University

Award Of Achievement 02.2013
Alındığı KurumSiauliai University

Kurs Bitirme Belgesi . 03.2012
MEB
Fotoğraf Çekimi- Grafik ve Tasarım Kursu

Graphica Exlibris
01.2012
Tartu University